سامانه ملی کارآموزی

قابل توجه دانشجويان:

ثبت‌نام ترم جديد سامانه کارآموزی(بهار 1397) از اول بهمن ماه 1396 آغاز خواهد شد. دانشجويانی که قصد ثبت‌نام در ترم پاييز را دارند تا پايان دی‌ماه فرصت ارائه درخواست کارآموزی خود را خواهند داشت.
ضمنا دانشجويانی که درخواست کارآموزی خود را در سامانه ثبت کرده‌اند، نسبت به تکمیل فرآیند جایابی دوره کارآموزی اقدام نمایند.
- صنايع و دانشگاه‌هايی که در سامانه پيشين ثبت‌نام کرده‌اند، نيازی به ثبت‌نام مجدد ندارند و کافيست با مراجعه به و انتخاب عنوان کلمه عبور را فراموش کرده‌ام، کلمه عبور خود را در سامانه جديد بازنشانی نموده و سپس به سامانه لاگين نمايند.
- برای ورود به سامانه، نيازی به کدکاربری نبوده و ايميل هر شخص کدکاربری اوست.
- صنايع و دانشگاه‌هايی که در سامانه پيشين ثبت‌نام کرده‌اند، پس از بازنشانی کلمه عبور خود و در اولين لاگين نياز است که با انتخاب عنوان ويرايش مشخصات، يک بار اطلاعات خود را بازبينی و نواقص احتمالی را برطرف نمايند. سپس با خروج از سامانه و لاگين مجدد، به کارتابل اختصاصی خود وارد شوند.
لطفا پيش از تماس تلفنی، راهنمای مربوط به خود را دريافت و مطالعه نمائيد:
دانشجويان و اشخاص حقيقی صنايع و شرکتهای پذيرنده کارآموز دانشگاه‌ها

02156275457