سامانه ملی کارآموزی
قابل توجه دانشجويان و مسئولان کارآموزی صنايع و دانشگاه‌ها:
- از شهريور 1396 ثبت‌نام دانشجويان، صنايع و دانشگاه‌ها برای ترم پاييز از طريق نسخه جديد سامانه انجام و ثبت‌نام در سامانه پيشين مسدود شده است.
- صنايع و دانشگاه‌هايی که در سامانه پيشين ثبت‌نام کرده‌اند، نيازی به ثبت‌نام مجدد ندارند و کافيست با مراجعه به و انتخاب عنوان کلمه عبور را فراموش کرده‌ام، کلمه عبور خود را در سامانه جديد بازنشانی نموده و سپس به سامانه لاگين نمايند.
- برای ورود به سامانه، نيازی به کدکاربری نبوده و ايميل هر شخص کدکاربری اوست.
- صنايع و دانشگاه‌هايی که در سامانه پيشين ثبت‌نام کرده‌اند، پس از بازنشانی کلمه عبور خود و در اولين لاگين نياز است که با انتخاب عنوان ويرايش مشخصات، يک بار اطلاعات خود را بازبينی و نواقص احتمالی را برطرف نمايند. سپس با خروج از سامانه و لاگين مجدد، به کارتابل اختصاصی خود وارد شوند.
لطفا پيش از تماس تلفنی، راهنمای مربوط به خود را دريافت و مطالعه نمائيد:
دانشجويان و اشخاص حقيقی صنايع و شرکتهای پذيرنده کارآموز دانشگاه‌ها

02156275457