سامانه ملی کارآموزی

ممنوعیت دریافت وجه توسط صنایع و شرکت‌ها از دانشجویان متقاضی جایابی کارآموزی

دفتر مركزي ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، به اطلاع مي‌رساند دريافت هر گونه وجه برای پذيرش كارآموزان در صنايع و شركت‌هاي پذیرنده کارآموز، توسط صنايع و شركت‌ها اکيداً ممنوع می‌باشد.
در صورتي كه هر يك از واحدهاي صنعتي اقدام به دريافت وجه از دانشجويان متقاضي كارآموزي نمايند، مراتب به مراجع ذيصلاح ابلاغ خواهد شد.
لطفا پيش از تماس تلفنی، راهنمای مربوط به خود را دريافت و مطالعه نمائيد:
دانشجويان و اشخاص حقيقی صنايع و شرکتهای پذيرنده کارآموز دانشگاه‌ها

karamouziirost.ir ا 02156275457  ,  02156276343

لطفا ساير شماره‌های سازمان را اشغال نکنيد.

طراحی، پياده‌سازی، توسعه و مديريت توسط:
دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ايران

پشتيبانی و پاسخگوی مشکلات:
دفتر ارتباط با صنعت سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ايران