این سامانه تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه ها و صنعت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد
راه اندازي ابرگروه تخصصي حاميان كارآموزي
ابر گروه تخصصي حاميان كارآموزي در تلگرام راه اندازي شد.
آخرين دستاوردها، اخبار و راه كارهاي پيشنهادي گسترش كارآموزي درسطح ملّي و محلي در اين گروه ارائه خواهد شد.
دانشگاه‌ها و صنايع عضو سامانه ملي كارآموزي مي توانند براي دريافت لينك عضويت به بخش پيام صفحه كاربري اختصاصي خود مراجعه نمايند.