این سامانه تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه ها و صنعت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد
فعاليت مجدد اداره كارآموزي پس از تعطيلات تابستاني سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران
دفاتر حمايتي و پژوهشكده هاي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران از روز شنبه به تاريخ سوم مردادماه 1395 تا روز جمعه به تاريخ پانزدهم مردادماه 1395 به علت تعطيلات تابستاني سازمان داير نمي‌باشد.
اداره كارآموزي دفتر مركزي ارتباط با صنعت  نيزاز روز شنبه 16 مردادماه پاسخگوي تماس‌هاي كاربران گرامي خواهد بود.