این سامانه تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه ها و صنعت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد
نمايشگاه هفته پژوهش و كارگاه آموزشي سامانه

بسیار خرسندیم در نمايشگاه هفته پژوهش حضور پرشکوه و ثمربخش شما رادر کنار خود نظاره گر باشيم  .
 بدینوسیله از جنابعالی و همكاران آن مجموعه جهت حضوردر هفته پژوهش ( تاريخ 28-24 آذرماه 1395)
در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران جهت بازدید و آشنایی با دستاوردهای پژوهشی و فناوری سازمان
 پژوهشهای علمی و صنعتی ایران صميمانه دعوت بعمل مي‌آيد. همچنين كارگاه آموزشي خدمات الكترونيكي
 سامانه جايابي كارآموزي دردو دوره به تاريخ‌هاي ( پنجشنبه 1395/9/25ساعت 10:50-9:50 و شنبه 1395/9/27 ساعت 10:25-9:25 )
درسالن 9و8 غرفه شماره 105 برگزار مي‌گردد .